Akkor lesz erőnk a harchoz, ha bízunk Istenben és az ő erejére támaszkodva harcolunk."Megőrzöd őket teljes békességben, mert szívük állhatatosan bízik benned, Örökkévaló!" - Ézsaiás 26,3