2020. május 24.

Akkor lesz erőnk a harchoz, ha bízunk Istenben és az ő erejére támaszkodva harcolunk.
“Megőrzöd őket teljes békességben, mert szívük állhatatosan bízik benned, Örökkévaló!” – Ézsaiás 26,3

Archívum